Polityka prywatności 

Serwis www.jubilercarre.pl (zwany również: Sklepem lub Sklepem Internetowym), jest własnością CARRE – Żaneta Szymańska z siedzibą przy ul. Serbinowskiej 29 w Kaliszu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki, prosimy o kontakt: carre@jubilercarre.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 697 440 300 w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00.

1. Dane zbierane przez Sklep podczas rejestracji oraz transakcji zakupu.

Każdy Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym dobrowolnie podaje swoje dane. Jednakże, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w Sklepie Internetowym. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje adres poczty elektronicznej, oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie. Hasło winno być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.

2. Wykorzystywanie danych przez sklep internetowy

a) Administratorem danych osobowych Klientów jest Carre – Żaneta Szymańska.

b) Wszystkie dane osobowe klientów Sklepu przechowywane są na serwerach, które zlokalizowane są na terenie Polski.

c) Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

d) Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia.

e) Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.

f) Dane Klienta udostępniane są jedynie takim podmiotom jak firmy kurierskie, operatorom płatności, parkom rozrywki, ubezpieczycielom w celu realizacji zamówienia.

g) Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu powszechnie obowiązujący przepisów, jeżeli Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie.

h) Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta.

3. Zabezpieczenie danych

a) Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł, które wykorzystuje w Sklepie. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie, licząc od dnia, w którym powziął informację o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

b) Podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia.

c) Sklep Internetowy informuje, iż wszelkie przekazane dane osobowe są poufne oraz zabezpieczone przed udostępnieniem osobom trzecim.

4. Zmiana danych

Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego oraz dane zbierane automatycznie. W dowolnej chwili Klient, który założył konto w Sklepie, może wnieść do Sklepu Internetowego wniosek o jego usunięcie. Usunięcie konta oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta oraz jest nieodwracalne. Żądanie Klienta zostanie zrealizowane do 14 dni od wniosku o usunięcie Konta. Sklep zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych, które są dla niego zbędne w terminach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem. Dane osobowe niezwiązane z zawarta transakcja lub podlegające pod przepisy fiskalne będą usuwane przez sklep w okresie 1 roku licząc od dnia ich pozyskania.

5. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

a) Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Klienta innym Klientom Sklepu Internetowego lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Sklep Internetowy.

b) Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- szczegóły można znaleźć pod adresem: https://uodo.gov.pl/

c) Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.

d) Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy: I. użytkownik wyrazi na to zgodę lub; II. będzie to uzasadnione przepisami prawa lub; III. będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

6. Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.