Polityka prywatności

Nawigacja:
Polityka Cookies
Regulamin
Regulamin aktualnej promocji
Formularze

Serwis www.jubilercarre.pl (zwany również: Sklepem lub Sklepem Internetowym), jest własnością CARRE – Żaneta Szymańska z siedzibą przy ul. Serbinowskiej 29 w Kaliszu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki, prosimy o kontakt: carre@jubilercarre.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 697 440 300 w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00.

1. Dane zbierane przez Sklep podczas rejestracji oraz transakcji zakupu.

Każdy Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym dobrowolnie podaje swoje dane. Jednakże, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w Sklepie Internetowym. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje adres poczty elektronicznej, oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie. Hasło winno być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.

2. Wykorzystywanie danych przez sklep internetowy

a) Administratorem danych osobowych Klientów jest Carre – Żaneta Szymańska.

b) Wszystkie dane osobowe klientów Sklepu przechowywane są na serwerach, które zlokalizowane są na terenie Polski.

c) Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

d) Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia.

e) Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie, lub w celu okazania pomocy w odzyskaniu zamówienia w razie wystąpienia problemu.

f) Dane Klienta udostępniane są jedynie takim podmiotom jak firmy kurierskie, operatorom płatności, w celu realizacji zamówienia.

g) Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu powszechnie obowiązujący przepisów, jeżeli Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie.

h) Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta.

3. Zabezpieczenie danych

a) Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł, które wykorzystuje w Sklepie. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie, licząc od dnia, w którym powziął informację o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

b) Podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia.

c) Sklep Internetowy informuje, iż wszelkie przekazane dane osobowe są poufne oraz zabezpieczone przed udostępnieniem osobom trzecim.

4. Zmiana danych

Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego oraz dane zbierane automatycznie. W dowolnej chwili Klient, który założył konto w Sklepie, może wnieść do Sklepu Internetowego wniosek o jego usunięcie. Usunięcie konta oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta oraz jest nieodwracalne. Żądanie Klienta zostanie zrealizowane do 14 dni od wniosku o usunięcie Konta. Sklep zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych, które są dla niego zbędne w terminach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem. Dane osobowe niezwiązane z zawarta transakcja lub podlegające pod przepisy fiskalne będą usuwane przez sklep w okresie 1 roku licząc od dnia ich pozyskania.

5. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

a) Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Klienta innym Klientom Sklepu Internetowego lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Sklep Internetowy.

b) Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- szczegóły można znaleźć pod adresem: https://uodo.gov.pl/

c) Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.

d) Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy: I. użytkownik wyrazi na to zgodę lub; II. będzie to uzasadnione przepisami prawa lub; III. będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

6. Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.

Polityka Cookies

Serwis https://jubilercarre.pl  (zwany również: Sklepem lub Sklepem Internetowym), jest własnością CARRE – Żaneta Szymańska z siedzibą przy ul. Serbinowskiej 29 w Kaliszu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki, prosimy o kontakt: carre@jubilercarre.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 697 440 300 w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to małe pliki z danymi, które „na prośbę” strony internetowej są przechowywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika lub na urządzeniu mobilnym. Pliki cookie umożliwiają witrynie „zapamiętanie” działań i preferencji użytkownika. Co do zasady większość przeglądarek internetowych obsługuje pliki cookie, przy czym każdy użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby uniemożliwiała ona działanie określonego rodzaju plików cookie lub konkretnych plików cookie. W dowolnym momencie można usunąć pliki cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Dlaczego korzystamy z cookie?

Pliki cookie pozwalają nam lepiej poznać sposób, w jaki użytkownicy korzystają z zawartości domeny Sklepu, a także podnieść komfort przeglądania naszego Sklepu. Pliki cookie mogą zapamiętać np. preferencje użytkownika, dzięki czemu nie ma konieczności dokonywania wyboru od nowa przy każdej wizycie w Sklepie.

Korzystamy z trwałych i sesyjnych plików cookies. Sesyjne pliki cookie to tymczasowe pliki cookie wykorzystywane do zapamiętania użytkownika w trakcie jego wizyty na stronie internetowej Sklepu, które wygasają z chwilą zamknięcia przeglądarki. Trwałe pliki cookie są wykorzystywane do zapamiętywania preferencji użytkownika dotyczących strony internetowej Sklepu i pozostają na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym nawet po zamknięciu przeglądarki lub ponownym uruchomieniu komputera. Powyższe pliki cookie umożliwiają dostarczanie użytkownikowi dostosowanych do jego potrzeb reklam oraz dokonywanie pomiarów efektywności funkcji Sklepu oraz reklam.

Jakiego rodzaju pliki cookie wykorzystujemy?

Wykorzystujemy zarówno pliki cookie własne (First Party cookies) jak i pliki cookie trzecie (Third Party cookies). First Party cookies są to pliki cookie wysyłane przez domenę Sklepu, są związane z danymi przesyłanymi przez Użytkownika, wykorzystywane zasadniczo do uwierzytelniania lub do zapewnienia podstawowych funkcji strony.

Third-party cookies są wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia wizyt użytkownika na różnych stronach internetowych. Dzieje się tak przykładowo, gdy użytkownik odwiedza stronę z wbudowanymi materiałami wideo lub łączami do portalu YouTube. Takie materiały wideo lub łącza (oraz inne treści pochodzące od dostawców zewnętrznych) mogą zawierać zewnętrzne pliki cookie, w związku z czym zachęcamy użytkownika do zapoznania się z opisem ww. plików cookies.

Każdy z użytkowników m.in. podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej Sklepu ma możliwość wyboru jakiego rodzaju pliki cookie chce zaakceptować. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Lista wykorzystywanych przez Sklep plików cookie

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
 7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Regulamin

I. Informacje Ogólne

1. Sklep internetowy Carre (zwany dalej: Sklepem), działający pod adresem https://jubilercarre.pl, prowadzony jest przez Carre – Żaneta Szymańska, wpisany Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 618-002-63-22, nr Regon: 250056389, z siedzibą przy ul. Serbinowskiej 29, 62-800 Kalisz, adres email: carre@jubilercarre.pl

2. Zamówienia składane w Sklepie realizuje Sklep Carre przy ul. Serbinowskiej 29 w Kaliszu.

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

5. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

6. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

7. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

8. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym https://jubilercarre.pl/polityka-prywatnosci/#regulamin.

9. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

10. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt II. 6.

11. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zapis ten nie narusza to praw nabytych.

II. Składanie Zamówień

1. Klient chcąc dokonać zamówienia na stronie Sklepu, wybiera określony produkt/produkty poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie wypełnia formularz zamówienia podając: imię i nazwisko, adres doręczenia, telefon, email, opcjonalnie wpisuje uwagi do zamówienia i/lub podaje dane do faktury VAT.

2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://jubilercarre.pl/polityka-prywatnosci/.

3. Klient określa sposób dostawy oraz sposób płatności. Po wykonaniu ww. czynności potwierdza zamówienia klikając w przycisk „Kupuję i płacę”.

4. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wiadomość elektroniczna przysłana na adres email podany przez Klienta.

5. Sklep niezależnie od postanowień punktu powyższego może dokonać telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia.

6. Poprzez dokonanie czynności opisanej w punkcie 4, poczytuje się zawarcie umowy sprzedaży.

7. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone drogą elektroniczną nie będą realizowane.

III. Płatność i dostawa

1. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wszystkie ceny towarów dostępnych w sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, do których należy doliczyć koszt przesyłki.

3. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest o ostatecznym koszcie zamówienia przez jego ostatecznym złożeniem.

4. Towar wysyłamy w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej w ciągu 24-72 godzin od zaksięgowania na naszym koncie wpłaty, jeśli zamówiony towar znajduje się w magazynie.

5. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.

6. Na zakupiony towar wystawiony jest paragon lub faktura VAT oraz wymagane przepisami instrukcje i certyfikaty.

7. Klient ma możliwość wyboru formy płatności: a) Przelewem na rachunek bankowy : 93 1140 2004 0000 3602 7585 8247 prowadzony w mBanku b) Za pobraniem.

8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do chwili dokonania przelewu, a w przypadku odbioru za pobraniem do czasu wystawienia paragonu fiskalnego. Następuje to w ciągu kilku godzin po przesłaniu zamówienia. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez:

a) kontakt telefoniczny: +48 697 440 300

b) wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail na carre@jubilercarre.pl .

9. Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi towarami są ubezpieczone.

10. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Klienta o innym możliwym terminie realizacji zamówienia, nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia oraz do zwrotu wpłaconych środków pieniężnych.

11. Nie będą realizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane teleadresowe Zamawiającego lub dane te są nieprawdziwe.

IV. Odstąpienie od umowy

1. Każdy towar zakupiony w naszym Sklepie można zwrócić w ciągu 14 dni od daty odbioru bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Osobie fizycznej nie będącej konsumentem oraz osobom prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym sklepie (należy koniecznie dołączyć dowód zakupu np. kopię/oryginał paragonu, faktury VAT lub potwierdzenia dokonania płatności).

7. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres CARRE ul. Serbinowska 29, 62-800 Kalisz.

8. Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9. Zwrot produktu następuje na koszt Klienta.

10. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu od Klienta. Przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

11. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy znajduje się pod adresem https://jubilercarre.pl/polityka-prywatnosci/#formularze

V. Reklamacje

1. Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:

a) Posiada wady (Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży).;

b) Jest niezgodny z umową;

c) Został uszkodzony podczas dostawy.

2. Reklamowany produkt należy zwrócić na adres CARRE ul. Serbinowska 29, 62-800 Kalisz.

3. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

4. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.

5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty.

6. W przypadku uznania reklamacji, koszty wysłania produktu przez Klienta do Sklepu oraz dostarczenie naprawionego produktu z powrotem do Klienta ponosi Sklep.

7. Dla osoby fizycznej nie będącej konsumentem lub dla osoby prawnej zastosowanie mają przepisy o rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

8. Uprawnienia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi za wady nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień wynikających z gwarancji, o ile została udzielona.

9. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się pod adresem https://jubilercarre.pl/polityka-prywatnosci/#formularze.

VI. Rozwiązanie umowy (nie dot. Zamówień/umów sprzedaży)

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień ponizej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez złoszenie Sklepowi żadania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

3. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.

5. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

6. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

7. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

8. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

9. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt.
Treść niniejszego regulaminu obowiązuje od dnia 03.11.2018 r.

Regulaminy aktualnych promocji

Formularze

 1. Formularz odstąpienia
 2. Formularz reklamacji

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pusty